Invulling van Digitaal Zaakgericht Werken

Digitaal Zaakgericht Werken wordt mogelijk door juiste inzet van software-toepassingen. U kunt hierbij gebruik maken van een combinatie van op elkaar afgestemde pakketten, die tesamen de gewenste functionaliteit bieden.

De basis voor Digitaal Zaakgericht Werken ligt in goed documentmanagement. Bijvoorbeeld het pakket WPW4all biedt ruime mogelijkheden om de krachtige punten van documentmanagement verder uit te bouwen. Voor een eerste oriëntatie kunt u het whitepaper lezen Digitaal zaakgericht Werken bij de overheid, maart 2008.

Een ander aspect van Digitaal Zaakgericht Werken betreft een goed overzicht van klanten, opdrachtgevers en leveranciers. Hiervoor kunt u gebruik maken van een Relatiebeheersysteem zoals WRS.

Met de introductie van Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS2007) is Digitaal Zaakgericht Werken een stap dichterbij gekomen. MOSS2007 is een goede en goedkope oplossing, die relatief eenvoudig in uw organisatie kan worden ingevoerd. Het kan gebruikt worden als systeem voor documentmanagement of Enterprse Content Management, maar ook als Record Management Applicatie (zie het whitepaper voor een beknopte toelichting op de begrippen DMS, ECM en RMA).
Daarbij biedt Sharepoint mogelijkheden om documentmanagement te combineren met een portal voor intranet of zelfs internet. Uiteraard sluit MOSS2007 goed aan bij Microsoft Office, met name Office 2007.

Helder Communicatie experimenteert in de eigen kantooromgeving met de toepassingsmogelijkheden van Sharepoint. In het Tijdschrift OD is een tweetal artikelen van Wim Helder gepubliceerd met een productevaluatie van MOSS2007 (mei en juni 2008). Een aantal voorbeeldschermen uit die artikelen kunt u hier raadplegen.