voor digitaal zaakgericht werken

Advies

Training

Implementatie

Sharepoint onder de loep

In het Tijdschrift OD is in mei en juni 2008 een tweetal artikelen gepubliceerd van Wim Helder met een productevaluatie van MOSS2007. De afbeeldingen en voorbeeldschermen uit die artikelen kunt u hier raadplegen.

Ook vindt u enkele links die verwijzen naar beschrijvingen van Microsoft over het gebruik van Sharepoint.

Functionaliteit SharePoint

Functionaliteit MOSS2007

Technische opbouw SharePoint

Technische opbouw MOSS2007

Voorbeeld standaardsite

Scherm MOSS2007

Overzicht site-acties

Scherm MOSS2007

Opbouw recordcentrumsite

Zie ook de site van Microsoft.

Scherm MOSS2007

Beheerregels recordcentrum, routering van records

Scherm MOSS2007